Homepage » 2015 » July (page 2)

Monthly Archives: July 2015

Cơ chế lọc nước

Theo một cơ chế ngược lại với các cơ chế lọc nước đóng bình thẩm thấu thông thường, nhờ lực hấp dẫn của trái đất để tạo ra sự thẩm thấu của các phân tử hệ thống xử lý nước tinh khiết qua các mao mạch của...

Continue Reading