Homepage » 2017 » March (page 4)

Monthly Archives: March 2017

Thận yếu đi tiểu nhiều

Lượng nước tiểu phụ thuộc vào các yếu tố như lượng nước nhập vào cơ thể, tổng lượng nước xuất sẽ xấp xỉ bằng với tổng lượng nước nhập. Các loại nước nhập vào cơ thể chẳng hạn như: Nước ngọt, bia rượu, nước có...

Continue Reading