Chất lượng các thiết bị xử lý nước tinh khiết

Chất lượng xu ly nuoc ngầm nói chung là tốt, dây chuyền lọc nước tinh khiết đóng bình  ít có trường hợp bị nhiễm bẩn hữu cơ, ở nhiều vùng cĩ thể sử dụng trực tiếp không cần làm sạch. Tuy nhiên, nước ngầm thường có tổng khoáng hóa cao, nhiều khi chứa các chất khí hịa tan, cĩ nhiều chất sắt v mangan. Hm lượng sắt dao động từ vài mg/l đến hàng chục mg/l. Ở nhiều vùng có nguồn bị nhiễm mặn hoặc có độ cứng cao.

Một loại nước ngầm tồn vì trong đất (phạm vi từ 1m đến 15m) thực chất là nước mặt, thường được gọi là lọc nước ngầm “mạch nông”. Chất lượng nước ngầm mạch nông ở nhiều vùng tương đối tốt, nhưng nhiều vùng cũng chỉ khá hơn nước mặt một chút Bởi vậy bị ảnh hưởng trực tiếp của xu ly nuoc mặt bị ô nhiễm lớn và thời tiết. Tuy nhiên, hiện nay ở nhiều vùng dân cư nông thôn chỉ dựa vào loại nguồn xử lý nước tốt, thuận lợi khi khai thác sử dụng cho các mục đích sinh hoạt, ăn uống.

Chất lượng xử lý nước ngầm Thuộc vào nguồn gốc của nước ngầm, cấu trúc địa tầng của khu vực và chiều sâu địa tầng nơi khai thác nước . Ở các khu vực được bảo vệ tốt, ít có nguồn rác thải gây nhiễm bẩn, xử lý nước ngầm nói chung được bảo vệ về mặt vệ sinh và chất lượng khá ổn định.

Các ion có thể có trong xử lý nước ngầm
Thành phần đáng quan tâm trong xử lý nước ngầm là các tạp chất hòa tan tại ảnh hưởng của điều kiện địa tầng, thời tiết, nắng mưa, dây chuyền lọc nước các quá trình phong hóa và sinh hóa trong khu vực.
Ở những vùng có điều kiện phong hóa tốt, có nhiều chất bẩn và lượng mưa lớn thì chất lượng loc nuoc ngầm dễ bị ô nhiễm hơn Bời vì các chất khoáng hòa tan, các chất hữu cơ, mùn lâu ngày theo xu ly nuoc mưa thấm vào đất. Ngoài ra lọc nước ngầm cũng có thể bị nhiễm bẩn do tác động của con người. Các chất nước thải của con người và động vật, các chất sinh hoạt, chất chất thải hóa học, và việc sử dụng phân bón hóa học, v.v…
Tất cả những loại hóa chất đó theo thời gian nó sẽ ngấm vào nguồn nuoc ngầm vì tác động của con người đã bị ô nghiễm Bởi các hợp chất hữu cơ khó phân hủy, các vi khuẩn gây bệnh, nhất là các hóa chất độc hại như các kim loại nặng, dư lượng thuốc trừ sâu và không loại trừ cả chất phóng xạ.

Có rất nhiều phương pháp để lọc nuoc ngầm, Phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhu cầu cấp xử lý nước , an toàn sử dụng dùng nước , đặc điểm của nguồn xử lý nước ngầm, các điều kiện tự nhiên, bao gia dây chuyền sản xuất nước tinh khiết điều kiện kinh tế toàn xã hội mà Tất cả chúng ta sẽ lụa chọn công nghệ lọc nuoc ngầm sao cho phù hợp.

Tác giả: wp_119_locnuocvietan

Comments

comments