Công bố hợp quy Tem bưu chính Việt Nam

Công bố hợp quy Tem bưu chính Việt Nam là điều bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn cho sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

tem

Công bố hợp quy Tem bưu chính Việt Nam

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tem Bưu chính Việt Nam áp dụng cho các loại tem Bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phát hành. Tem bưu chính Việt Nam giai đoạn từ năm 2015 trở đi đưa vào lưu trữ quốc gia phải bảo đảm các tiêu chuẩn quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tem bưu chính Việt Nam số QCVN 69:2013/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông bắt buộc công bố hợp quy để đảm bảo mọi quy định của nhà nước đưa ra và đảm bảo an toàn, chất lượng cho sản phẩm.

Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, phát hành, cung ứng tem Bưu chính Việt Nam.

Công bố hợp quy

Tem Bưu chính Việt Nam (sau đây gọi tắt là tem) là ấn phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính của Việt Nam quyết định phát hành để thanh toán trước giá cước sử dụng dịch vụ bưu chính trên mạng bưu chính công cộng và được công nhận trong mạng lưới của Liên minh Bưu chính Thế giới. Tem Bưu chính Việt Nam bao gồm tem phổ thông và tem đặc biệt. Bưu chính Việt Nam và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các nội dung về tem Bưu chính Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo chất lượng tem Bưu chính Việt Nam phù hợp với Quy chuẩn này, công bố với cơ quan quản lý Nhà nước về sự phù hợp của tem Bưu chính Việt Nam đối với Quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra thường xuyên, đột xuất của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Việc công bố hợp quy phải đảm bảo rằng tem bưu chính Việt Nam đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tại QCVN 69:2013/BTTTT. Tương tự như những sản phẩm nằm trong  Danh mục những thiết bị viễn thông cần chứng nhận hợp quy hay Danh mục thiết bị viễn thông có thể gây mất an toàn khác thì về quy trình, hồ sơ thủ tục cũng tương tự. Bạn có thể xem Hồ sơ cần chuẩn bị để chứng nhận hợp quy tại đây.

  • Đơn xin chứng nhận hợp quy;
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh xuất nhập khẩu, hoặc quyết định đầu tư (đối với thiết bị nhập khẩu đi kèm dự án đầu tư), hoặc giấy phép sản xuất thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông xin chứng nhận hợp quy (có công chứng nhà nước);
  • Tài liệu kỹ thuật có liên quan: Thuyết minh kỹ thuật, sổ tay hướng dẫn sử dụng kèm theo ảnh chụp bên ngoài của thiết bị
  • Kết quả đo kiểm thiết bị của nhà sản xuất hoặc một cơ quan đo kiểm có đủ thẩm quyền
Các tổ chức, cá nhân sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký công bố hợp quy theo quy định sau đó gửi hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy
Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời gian 07 ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi thông báo tiếp  nhận bản công bố hợp quy đến cá nhân. Nếu  hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan có trách nhiệm sẽ thông báo cho cá nhân, tổ chức muốn công bố và  nêu ra những vấn để chưa phù hợp để sửa chữa  và đăng ký công bố lại.

Hi vọng những thông tin công bố hợp quy tem bưu chính Việt Nam trên giúp ích được cho quý khách, ngoài ra nếu muốn tìm kiếm thông tin hay muốn tham khảo rõ hơn về các thông tin khi công bố thì hãy đến với những chuyên mục cần tìm ở diễn đàn hopquysanpham.com của chúng tôi.

Tác giả: wp_119_vanthangit17

Comments

comments